Професионална гимнази по строителство архитектура и геодезия

" Никола Фичев " гр. Плевен

ПГСАГ | КАРТА | КОНТАКТИ

ПГСАГ " Никола Фичев "

 

 

 

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ

ДА УЧА В ПГСАГ “НИКОЛА ФИЧЕВ” ПЛЕВЕН

Обучението в училището е с традиции.

То започва съществуването си от 1932 г., но в този вид е от 1960 година.
Предлаганите професии са класически -строителни, но се изучават и нови, съвременни технологии в строителството.
Формата на обучение е дневна след завършен VІІ или VІІІ клас.
Училището разполага с добре уредена библиотека и компютърен кабинет с осигурен свободен достъп до Интернет.
Изучаване на немски, английски и руски език с необходимия брой часове.
В училището работят квалифицирани преподаватели както по общообразователни така и по специални предмети – архитекти, инженери и учители специалисти.
Искате да спортувате – спортните площадки и физкултурните салони са Ваши!
Курсовите проекти дават възможност за творческа изява и въображение.
ПГСАГ създава контакти със строителни фирми и организации с основна цел бъдеща реализация на дипломираните строителни техници.
Подготовката в училището и получените документи за придобита квалификация дава възможност за кандидатстване във висши учебни заведения.

 

контакти | есе | стихове | рисунки | анкета