Професионална гимнази по строителство архитектура и геодезия

" Никола Фичев " гр. Плевен

ПГСАГ | КАРТА | КОНТАКТИ

ПГСАГ " Никола Фичев "

 

Роди се в Дряново чирак
Израстнал майстор строител
След себе си оставил знак
На архитект и инжинер

За туй с радост името му носим
И с плам в сърцата ще строим
И делото на Колю Фичев
В бъдеще ще вградим

Проблемът чака първи ден
Уста започва трудов път
Над Ялта мост построен
Свищов със църква украсен

контакти | есе | стихове | рисунки | анкета